• Graficzne oblicze Fundacji Memolife

    Fundacja Memolife została założona aby zaszczepić chęć do rozwijania społeczeństwa obywatelskiego. Wymianie doświadczeń na każdej płaszczyźnie wiekowej i kulturowej. Do pokonywania własnych słabości i działania na rzecz zagrożeń wykluczenia w szczególności osób starszych.

    W logo fundacji chcieliśmy oddać dynamikę i zazębiające się działania każdego z nas. Logo symbolizuje, że już jeden element może wiele znaczyć,  jednakże  sama gotowość do  współpracy to pierwszy krok do  stworzenia czegoś wielkiego.